lunes, 14 de diciembre de 2009

Boas Festas


viernes, 30 de octubre de 2009

No a la pornografía Infantil

sábado, 24 de octubre de 2009

Mesa Redonda

A Asociación de veciños O Novo Barrio de Los Rosales organiza unha mesa redonda na que participará o Secretario Xeral de FETE-UGT A Coruña. Adxuntamos o texto que o anuncia no seu blogue:
Curso 2009-10:
“Situación actual y perspectivas”

Martes 27 de octubre a las 20.00 horas en el Colegio Emilia Pardo Bazán mantendremos una charla-coloquio sobre educación con la presencia de:

- Un representante de la Administración Autonómica (¿?).
- Carlos González-Garcés Santiso, Concejal de Educación.
- Antonio Álvarez Cisneros, Secretario General de FETE-UGT Coruña.
- J.Manuel García Yanes, Director del Colegio Emilia Pardo Bazán.
- Representantes de las AMPAs de todos los Colegios y Escuela Infantil del Barrio.

jueves, 8 de octubre de 2009

Entrevista en Radio Fala

Transcribimos aquí parte da entrevista que en radio fala lle fixeron ao Secretario Xeral de FETE-UGT A Coruña. Se queres escoitala enteira pincha no recadro ou entra no link de Radio Fala.

“ A Xunta está a discriminar ao alumnado que máis atención precisa”

O Sº Xeral da Federación de Traballadores do Ensino de UGT- A Coruña Antonio Alvarez Cisneros, visitou onte os estudos de Radio Fala , para falar da situación da educación pública e das denuncias realizadas por parte de UGT sobre a eliminación de profesorado nos centros de ensino.¿Cómo valora FETE-UGT o comezou o curso escolar?
A verdade é que temos un comezo de curso como había anos que non tiñamos. De feito, é a primeira vez que comezamos o curso cunha folga, a do profesorado das Escolas de Idiomas.

Máis, o recorte de profesorado non afecta só as escolas de idiomas, senón tamén aos centros de primaria, non?
Efectivamente, e estes recortes preocúpannos moito porque se trata dunha diminución do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe. É dicir, estase a perxudicar directamente aos nenos e nenas con necesidades especiais ou específicas de atención.
Por outra banda, tamén denunciamos a redución do profesorado de apoio ás minorías étnicas. A isto hai que sumar un recorte nos centros de formación do profesorado, onde a Consellería de Educación reduciu os asesores de Educación en Valores. Parece que este goberno non está polo labor de cubrir a Educación con maiúsculas.


"Hai un recorte xeralizado en investimento, e supoñemos que o recorte será maior nos vindeiros anos”

Todo isto suporía ter que contratar a máis profesorado, e un maior gasto público.
Si, pero nós como Sindicato temos claro que a educación non se trata dun negocio, trátase dun investimento de futuro. Tal e como demandamos no Día Mundial do Docente, a UGT ven reivindicando que a educación en educación pública chegue ao 7% do PIB.

En todo caso, a Xunta está a traballar cos orzamentos aprobados o ano pasado. Será no curso que ven cando se plasmará a política educativa do novo goberno.
Si, pero todos os recortes que levamos sufrido dende o mes de marzo, especialmente no verán, nos levan a pensar que este recorte vai ser maior nun futuro. De feito, FETE-UGT xa mantivo reunións cos novos conselleiros de educación e economía, pero cando lles pusemos enriba da mesa medidas que requiren unha inversión económica, pecháronse as negociacións. A Xunta non está disposta a entrar nese capítulo baixo ningún concepto.

De qué medidas estamos a falar?
Pois dun aumento do profesorado. Dunha disminución das ratios profesor-alumno. Da contratación doutro tipo de persoal para os centros educativos, como educadores sociais, animadores socioculturais, etc.

En etapas de crise como a actual, sempre se fala de recortes do gasto público. Cal é a postura do seu sindicato?
Dende a FETE consideramos que sanidade e educación son os dous piares básicos da sociedade. A Educación é fundamental porque é invertir en futuro. A educación é que nos ten que sacar desta crise. Unha crise, por certo, que non deberíamos estar pagando os traballadores da maneira que o estamos a facer.

Falando de reaxustes, ¿qué está a pasar cos comedores escolares?
A Xunta está a propoñer un copago entre a administración e os usuarios para manter os comedores escolares. Dende que se puxo en funcionamento este servizo, dende os anos 70, os rapaces teñen dereito ao servizo gratuito de comedor, por motivos de lexanía co seu domicilio. Parece que a Xunta está a estudar agora a posibilidade de que estes nenos comencen a pagar polo servizo. Dende a FETE temos que recordar que a Educación non é un negocio.

lunes, 28 de septiembre de 2009

ACORDO RETRIBUTIVO

1º. CONSEGUIUSE EVITAR A CONXELACIÓN SALARIAL!!:

O Goberno resistiu as enormes presións que existían dende moitos ámbitos políticos e mediáticos para que se nos conxelase o Salario a todos os Empregados Públicos.O incremento salarial para o ano 2010 será do 0,3%.
Como o IPC Real do ano 2009 está a ser negativo (Agosto/2008: -0,8%), conseguir esta suba salarial foi un éxito. Algúns ata dicían que deberiamos devolver a diferenza entre a suba que tivemos no ano 2009 e o IPC real!

2º. POR PRIMEIRA VEZ NA HISTORIA, CONSEGUIMOS UNHA CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL!!:

Foi unha Reivindicación Histórica das Organizacións Sindicais a cláusula de Revisión Salarial (que compense a diferenza entre o IPC previsto e o IPC real): os Empregados Públicos somos case os únicos españois que non ten o devandito dereito (mesmo os 8.539.722 españois Pensionistas teñen ese dereito garantido). Conseguir a Cláusula de Revisión Salarial, na situación de Crise Económica Internacional que estamos a vivir, só pode cualificarse como un éxito.

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PARA O PERÍODO 2010 -2012:

A Administración comprométese a adoptar as medidas pertinentes para incorporar nos orzamentos de 2012, os créditos necesarios para compensar a perda do poder adquisitivo dos empregados públicos que puidese producirse durante a vixencia do presente Acordo.

Con efecto da 1 de xaneiro de 2012, e dentro do primeiro trimestre do mesmo ano, percibirase o importe correspondente á desviación que no seu caso se tivese producido entre os incrementos establecidos nas Leis de PGE para os exercicios orzamentarios de 2010 e 2011 e a inflación efectiva neses anos. Tales créditos incorporaranse á masa salarial do ano 2012.

Con efecto de 1 de xaneiro de 2013, e dentro do primeiro trimestre do mesmo ano, incorporarase o importe correspondente á desviación que no seu caso se tivese producido entre os incrementos establecidos na Lei de PGE para o ano 2012 e a inflación efectiva dese ano. Así mesmo, estes créditos incorporaranse tamén á masa salarial do ano 2013. Os anteriores aumentos retributivos aplicaranse á marxe das melloras retributivas conseguidas nos Pactos ou Acordos previamente asinados polas diferentes Administracións Públicas no marco das súas competencias, entre elas as destinadas a incluír a totalidade do complemento específico nas pagas extraordinarias.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Drástica reducción

UGT denuncia a falta de profesores especialistas nos colexios da área metropolitana da Coruña

A Xunta desatende aos alumnos con dificultades de integración ou con necesidades especiais.


Ante o inicio do curso escolar 2009-2010, a Federación de Traballadores do Ensino (FETE-UGT) avaliou as supresións de prazas de profesores especialistas e as necesidades de prazas non cubertas nos colexios da área metropolitana da Coruña.

As conclusións da UGT contrastan coa versión de normalidade que pretende trasladar a Consellería de Educación en canto á dotación de profesorado. A drástica redución constátase sobre todo na supresión de profesores de Audición e Linguaxe e profesores de Pedagoxía Terapéutica, básicos para a atención de alumnos con problemas de integración ou necesidades educativas especiais.

En relación ao curso anterior, faltan profesores de Audición e Linguaxe en nove centros da Coruña ("Eusebio dá Garda", "Emilia Pardo Bazán", "Alborada", "Anxo dá Garda", "Cornide Saavedra", "Labaca", "Rosalía de Castro", "Sal Lence", "Sanjurjo de Carricarte"), tres de Oleiros ("A Rabadeira", "Val Inclán", "Parga Pondal), dous de Cambre ("Wenceslao Fernández Flórez", "Portofaro") e dous de Sada ("Barrié de la Maza", "Mosteirón"). Isto supón, por exemplo, que un centro de escolarización preferente de autistas, como "Sanjurjo de Carricarte", quede sen este especialista.
Faltan profesores de Pedagoxía Terapéutica en Culleredo ("Sofía Casanova", "Ría do Burgo"), en Oleiros ("Val Inclán", "Parga Pondal), en Cambre ("Wenceslao Fernández Flórez", "Portofaro"). Isto implica, por exemplo, que un neno xordo quede sen o seu profesor específico de apoio no "Wenceslao Fernández Flórez".

Tamén é grave a falta de Profesores de Apoio a Minorías Étnicas en centros da Coruña ("Sagrada Familia", "Sal Lence"), mentres a Consellería mantén un discurso oficial de integración destes alumnos. Como o é a falta de Profesores de Inglés en centros de Arteixo ("Ponche dous Brozos", "Galán") e Oleiros ("Luis Seoane"), mentres a Consellería difunde un discurso oficial multilingüe. Ademais, faltan profesores de Educación Infantil, Educación Primaria ou Educación Física en distintos centros da Coruña ("Prácticas", "Zalaeta"), Cambre ("Emilio González López", "Wenceslao Fernández Flórez"), Oleiros ("Luis Seoane")…

Segundo FETE-UGT, con tales supresións de profesorado especialista nos colexios públicos da área metropolitana, cada vez máis saturados e con alumnos de procedencias e condicións sociais máis variadas, é imposible cumprir un dos obxectivos básicos da Lei Orgánica de Educación (GABE): a atención á diversidade, o que fai diminuír a calidade en todo o sistema educativo.

miércoles, 1 de julio de 2009

GRAZAS, PROFES

lunes, 22 de junio de 2009
miércoles, 10 de junio de 2009

Enquisa sobre o galego

As organizacions con presenza no ámbito da educación abaixo asinantes, ante o anuncio da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria de realizar unha consulta nos centros educativos en relación co uso do galego, queren transmitir á comunidade educativa e á sociedade galega no seu conxunto as seguintes cuestións:

  • Esta é unha consulta, deseñada á marxe da comunidade educativa, carente de rigor na metodoloxía de distribución e no procesamento de datos, e sen garantías para a intimidade das persoas e a protección de datos de carácter persoal.
  • O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade de todas as forzas políticas con representación no Parlamento Galego en 2004 (PP, PSOE e BNG), é un punto de encontró na definición dos obxectivos para o ámbito educativo. O Decreto 124/2007, de 28 de xuño, recolle este acordo do Parlamento Galego dándolle carácter normativo e a súa legalidade foi avalada por varias sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Esta norma pretende garantir unha competencia similar en galego e en castelán.
  • O obxectivo de que ao remate do ensino obrigatorio os nenos e as nenas sexan plenamente competentes ñas dúas linguas oficiáis non pode conseguirse con menos do 50% das materias impartidas en galego. Coa enquisa que se envía aos centros o mantemento deste equilibrio tan só se garantiría marcando a resposta "en galego" ou "todo en galego". Esta opción non se refire á totalidade do ensino, senón ás materias que nabería que impartir hoxe en galego -o 50%- xa que a enquisa non recolle a opción de que todas as materias, agás as linguas, poidan ser impartidas en galego.


CIG • CCOO ■ CSI-CSIF • FETE-UGT ■ STEG ■ CAE ■ ASPG • NOVA ESCOLA GALEGA • ASOCIACIÓN DE DIRECTORES E DIRECTIVOS DE ÍES DE GALICIA ■ COORDENADORA DE EQUIPAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE FERROLTERRA • COORDINADORA GALEGA DE EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA • A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

miércoles, 3 de junio de 2009

A UNIÓN EUROPEA É UNHA NECESIDADE


As eleccións europeas de xuño 2009 concernen a todos os traballadores en Europa. Nun momento económico como o actual, a clase traballadora defende o valor central do traballo como o motor do desenvolvemento económico e social e como garantía de cohesión.

Os traballadores demandamos que o traballo decente, o diálogo social e a internacionalización dos dereitos sociais sexan a base dun novo modelo alternativo ao actual modelo de globalización económico que resultou ser un estrepitoso fracaso e cuxas consecuencias estamos pagando todos os traballadores.

POR UNHA EUROPA SOCIAL.
Europa adoptou máis de 60 leis sociais en beneficio dos traballadores, sobre todo en cuestións como saúde e seguridade, igualdade, transferencia de empresas, como os avances no acceso a dereitos iguais para os traballadores de empresas de traballo temporal ou o fortalecemento dos comités de empresa europeos.

O PARLAMENTO EUROPEO PODE MARCAR A DIFERENCIA.
Como así o fixo apoiando aos Sindicatos Europeos contra a Directiva Bolkestein sobre servizos ou votando en contra da Directiva da 65 horas. Polo tanto, os traballadores debemos utilizar o noso dereito democrático de votar ao mesmo tempo que lles facemos aos candidatos as seguintes reivindicacións:

1. Medidas que reforcen os dereitos dos traballadores e dos sindicatos. Demandamos unha revisión da directiva sobre o desprazamento de traballadores, co fin de restablecer os nosos dereitos fundamentais sobre a libre circulación da man de obra e os servizos.

2. Un novo pacto social na crise económica, coa plena participación dos sindicatos e dos traballadores, co obxectivo do pleno emprego, empregos de calidade, mellores salarios e mellores pensións, estados do benestar máis fortes, cotizacións máis elevadas, desenvolvemento sostible e unha forte regulación dos mercados financeiros. ¡Os traballadores non deben pagar o prezo da incompetencia dos banqueiros!

3. Unha política social europea máis forte e unha política fiscal coordinada para poñer en marcha unha Unión europea social.

4. Un acordo sobre tempo de traballo, que protexa os traballadores das longas horas de traballo, que garanta a todos os traballadores/as o dereito de poder conciliar o traballo e a vida familiar.

5. Maior protección contra a precariedade laboral. Unha mellor cobertura social é o paso cara a empregos de calidade.

6. Unha nova estratexia industrial europea baseada na innovación, a investigación e desenvolvemento, a educación e formación, e o desenvolvemento sostible. Apostamos por unha economía cun baixa proporción de carbono, penalizando cun imposto ao carbono as importacións provenientes de países industrializados que non respecten as taxas de emisión de carbono da UE.

7. Loita contra a discriminación, en particular a diferenza salarial entre homes e mulleres, garantindo que as medidas contra a crise tamén beneficien ás mulleres.

8. Mellor protección e igualdade de trato para os traballadores emigrantes e móbiles e un forte compromiso contra o racismo, o nacionalismo e a xenofobia.

9 Apoio aos Servizos Públicos e unha mellor protección estatutaria dos investimentos e dos empregos de calidade.

Os traballadores debemos apoiar opcións progresistas que defendan os nosos intereses e que loiten por unha europa social.

O 7 de xuño Vota nas eleccións europeas!

miércoles, 20 de mayo de 2009

Retroceso Educativo

Unha vez coñecida a circular de instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de data 14 de maio de 2009, que se encabeza co texto: “coa finalidade de proceder a determinar o número de unidades e os POSTOS DE TRABALLO DOCENTE” dos centros de infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación, quere manifestar e dar a coñecer ó profesorado o seguinte:

1.- A circular emitida infrinxe gravemente a normativa lexislativa básica contida no Estatuto Básico do Empregado Público e na Lei de Órganos de Representación por non terse tratado na Mesa Sectorial.

2.- No apartado b) desta circular prescríbese:”Na educación primaria agruparanse nun único grupo os alumnos de distintos cursos do mesmo ciclo sempre que o número de alumnos fose inferior ou igual a 20”. Este xeito de agrupamento do alumnado de distintas idades non se recorda dende tempos pasados, pois a propia Consellería no ano 2002 xa establecía que:”Non se agruparán unidades dun mesmo ciclo de educación primaria sempre que o número de alumnos da unidade resultante sexa superior a 16”. É, polo tanto, un retroceso considerable que terá como consecuencias inmediatas o deterioro da calidade do ensino e a supresión masiva de profesorado.

3.- Sorprende desagradablemente que este equipo da Consellería de Educación inicie a súa actuación con medidas que incumpren claramente o programa electoral do propio partido do Goberno que na súa páxina 215 manifesta: “redución do número máximo de alumnos por aula, que deberá ser de 15, especialmente na educación infantil”.

Por todo isto, solicitamos e exiximos a negociación dos criterios de agrupamento do alumnado de infantil e primaria, así como, a retirada e anulación desta circular. Ademais, anunciamos medidas sindicais de presión adecuadas para a consecución de dita negociación e retirada destas instrucións.

lunes, 18 de mayo de 2009

Incoherencias

A polémica suscitada polo novo goberno da Xunta de Galicia sobre o galego no ensino está dando lugar a un debate latente no que algunha organización está amosando un grao de incoherencia e falta de seriedade considerables.

Estámonos a referir ás resolucións aprobadas na distintas Xuntas de Persoal Docente das catro provincias galegas. Como pode comprobarse a información que fai a CIG-Ensino na súa web refírese á resolución da Xunta de Persoal de Pontevedra e Coruña. Nestas dúas xuntas apróbase por maioría a que presenta esta organización. Pero nas Xuntas de Persoal de Ourense e Lugo apróbase, cos votos da propia CIG-Ensino unha resolución que a esta organización non lle interesa dar a coñecer.

As resolucións aprobadas polas Xuntas de Persoal de Ourense e Lugo están á disposición do profesorado na web de FETE-UGT/Galicia e foron apoiadas por CCOO, FETE-UGT, STEG e CIG. En calquera caso o texto, que se presenta nas catro xuntas de persoal é o que segue:

A Xunta de Persoal Docente de ensino Non Universitario da provincia de ................................... manifesta:
1. O compromiso inequívoco coa Normalización do Galego no ensino, nese senso reclamamos o mantemento do Decreto 124/2007.

2. A esixencia de que calquera modificación sobre a normativa que regula a implantación do galego no sistema educativo, agora ou no futuro, debe facerse cun amplo consenso da cidadanía e dos seus representantes políticos e sociais. Por iso rexeitamos a proposta de derrogación unilateral do Decreto 124/2007 anunciada polo goberno da Xunta de Galicia.

É moi conveniente que o profesorado saiba e se entere das incoherencias interesadas que a CIG-Ensino practica. Pois alí onde a súa proposta resulta máis votada, trata de “vender” interesadamente esta ó profesorado. Alí onde a súa proposta non resulta aprobada pero é aprobada outra proposta doutras organizacións, incluso co apoio da propia CIG, entonces, non interesa que o profesorado se entere.

lunes, 16 de febrero de 2009

FETE-UGT A Coruña organiza una Mesa Redonda o martes 17 de febreiro ás 19:00 horas no Centro Universitario de Riazor (antiga Escola Universitaria de Ciencias Empresariais, enfronte da Casa da Auga).

A Mesa Redonda baixo o título “Apostando por Educar” estará formada por:

Pedro Armas , Candidato polo PSdeG-PSOE ó Parlamento de Galicia
Virgilio Gantes, Presidente da Federación de AMPAs de Galicia
Azucena Rodríguez, Coordinadora Xeral de IESGA(Iniciativa Estudiantil Galega)
Tonecho Álvarez , Sº Xeral de FETE-UGT A Coruña.
Modera: Gerardo Morano, Sº Executivo de FETE-UGT Galicia.
Contamos coa túa participación e aportación no posterior debate.

lunes, 9 de febrero de 2009

A Vicepresidencia da Xunta discrimina e atenta contra a Prevención de Riscos

FETE-UGT denuncia:

Vicepresidencia obriga a todos os traballadores das galescolas a acudir aos seus centros a pesar da alerta laranxa

A Dirección Xeral de Protección Civil cualificou a situación meteorolóxica para o día de hoxe de alerta laranxa, é dicir, risco importante.

Como consecuencia a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar acordou a suspensión das actividades desenvolvidas nas escolas infantís dependentes da mesma, pero ao mesmo tempo manifesta que a “dirección dos centros garantirá a presenza no centro de todo o seu persoal”.

Se se suspenden as actividades, por que teñen que acudir aos centros TODOS os traballadores e traballadoras? Quizais porque a Vicepresidencia lle gusta tomar decisións populistas desprezando a seguridade dos traballadores e traballadoras.

Mentres que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria só establece que debe estar nos centros o persoal necesario para informar e prestar axuda aos afectados que o poidan precisar Vicepresidencia OBRIGA A ACUDIR A TODOS OS TRABALLADORES E TRABALLADORAS.
Vicepresidencia, unha vez máis, vai por libre obviando as recomendacións do Conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, quen recordou á poboación a importancia de seguir as medidas de autoprotección como evitar desprazamentos. Pois ben, Vicepresidencia obriga a desprazarse innecesariamente a moitos traballadores e traballadoras das galescolas. En FETE-UGT, preguntámonos, para quen o benestar? Non desde logo para os traballadores e traballadoras que dependen do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

miércoles, 28 de enero de 2009

SENTENCIA Educación para la ciudadanía

Transcribimos o comunicado que nos acaba de chegar dende FETE-UGT Federal en relación coa Sentenza que saiu hoxe do tribunal Supremo en relación coa obxeción á Educación para a cidadanía:
"Satisfacción de FETE-UGT por la decisión del Tribunal Supremo

FETE-UGT valora el fallo del Tribunal Supremo que establece que la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, es una asignatura como cualquier otra y clarifica, jurídicamente, que es de obligado cumplimiento para todos los estudiantes de España.
FETE-UGT ha venido defendiendo la asignatura, desde el debate de la LOE, porque los centros educativos necesitaban de un horario de obligatoria asistencia para que el profesorado reflexionara con el alumnado sobre valores de ciudadanía.
El sindicato destaca la importancia de la Sala y el correspondiente fallo judicial en cuanto fija el criterio a seguir, aunque los iniciadores del conflicto no se conformarán y seguirán haciendo “ruido” para mantener una polémica innecesaria en otras instancias.
FETE-UGT ha defendido desde el inicio y en distintos medios la necesidad y la legalidad de esta asignatura. Hemos pormenorizado los contenidos de la materia en los distintos ciclos y etapas educativas y los hemos comparado con los conocimientos y valores que se desprenden de la Constitución española y otras normas de rango internacional
Nuestro sindicato ha defendido siempre que el currículo de la asignatura que recoge la LOE responde a las objetivos marcados por el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos y por el Consejo de Europa y que cualquier modificación de su contenido que pudiera afectar a los objetivos que debe atender iría en contra de las recomendaciones internacionales en materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y por tanto supondría un retroceso importante para promover una cultura de derechos humanos en los centros escolares.
FETE-UGT considera que es el momento de proponer a toda la comunidad educativa el acatamiento de la sentencia y sacar del marco educativo discusiones que nada aportan y que remiten a un modelo de educación sesgada y dirigida a crear ciudadanos que se sometan a unas tendencias interesadas.
UGT defiende una enseñanza para la formación de ciudadanos, críticos, libres e iguales, por ello, seguiremos defendiendo, en los programas educativos, la introducción de contenidos que se derivan de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, sin que grupos de poder o creencias interesadas en el adoctrinamiento del alumnado para seguir manteniendo sus privilegios, puedan imponer sus criterios al resto de la comunidad educativa.

La asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ha supuesto un gran paso en la educación en valores al estar incluida en el currículo como materia específica y no como transversal, tal como se ha demostrado en el periodo que lleva implantada, a pesar del controvertido debate político de algunas organizaciones para evitar su puesta en marcha y que ha venido creando una confusión inoportuna.

Esta asignatura pretende formar personas capaces de participar activamente en una sociedad democrática, capaces de aceptar la opinión del contrario; ciudadanos libres, independientes y autónomos; prepara al alumno para su integración en una nueva sociedad basándose en el respeto y la tolerancia hacia lo diferente.
28 de enero de 2009"