miércoles, 17 de marzo de 2010

DECRETO DO PLURILINGÜÍSMO


FETE-UGT CONSIDERA INACEPTABLE QUE A OPINIÓN DOS PAIS SEXA VINCULANTE PARA OS CENTROS

A consulta aos pais introduce no ensino unha mestura de intereses particulares que supón facer dos centros educativos entidades ingobernables. A capacidade que se lles dá aos pais para incidir e decidir sobre o proxecto curricular do centro producirá situacións absurdas e caprichosas, xurdindo a pregunta se os pais deben decidir sobre o Proxecto Curricular dos centros. Para FETE-UGT a resposta é rotunda: NON; os pais xa teñen establecido o seu cauce de participación nas leis educativas.

Déixase entrever na conflitividade do galego no ensino un problema político en lugar dun problema educativo.

Xerouse un problema que, lonxe de clarificar un Plan Lingüístico consensuado, meteunos de cheo nun motivo de división, de mercadoría electoral co único e pobre obxectivo de acadar rendabilidade electoral.

O galego é patrimonio de todos e todas, non é patrimonio de ningunha forza política, polo tanto non pode ser un problema partidista que leve a división e ao enfrontamento.

FETE-UGT defende o cumprimento da Lei, a Lei de Normalización Lingüística, e, polo tanto, un tratamento igualitario do galego e do castelán. Non sobrevivirá ningún Plan Lingüístico que fuxa do consenso. Daquela entraremos nunha xeira permanente de cambios en función da cor política do goberno.

domingo, 7 de marzo de 2010

8 de marzo

Manifestamos o compromiso da FETE coa escola coeducadora, como o medio e o camiño para lograr a igualdade efectiva e real na sociedade.

A escola coeducadora fronte a escola segregada, que por suporto rexeitamos absolutamente, pero tamén fronte a escola mixta, na que alumnos e alumnas estudian xuntos, pero que, baixo a oferta da uniformidade o que logra é unha falsa igualdade de oportunidades na que as alumnas se adaptan a normas masculinizadas de aprendizaxe e de comportamentos mais valorados.

Este tipo de escola, e así os datos o pon de manifesto, consigue unha sociedade final que valora e potencia os comportamentos masculinos no ámbito laboral e social.

A proposta da escola coeducadora, repetimos, que a FETE asume como propia, é a de partir da valoración das diferencias, da valoración das actitudes e comportamentos tradicionalmente asociados aos xéneros como equivalentes, sen por ningún por diante de outro: os nenos poden chorar e as nenas poden xogar a fútbol.

Nenas e nenos que non só estudian xuntos, senón que crecen, cooperan e comparten en un espacio de equivalencia donde o logro final é conxunto, nenas e nenos que partiendo de diferentes realidades, buscan un desenvolvemento personal e unha construcción social común e non excluinte.

Así acadaremos unha sociedade baseada na cultura da paridade, da equidade e da negociación entre seres humanos e non entre homes e mulleres enfrontados.

En resumen, que nenos e nenas teñan os mesmos dereitos para a súa educación e que vaian desaparecendo as barreras de xénero que prescriben ou prohíben uns ou outros comportamentos en razón de sexo, de modo que todas as capacidades humanas mais positivas e necesarias estean ao alcance dos futuros homes e mulleres, sen olvidar que as capacidades das mulleres, largamente negadas, hoxe as temos que dar a coñecer e promover, porque cremos que son necesarias para a construcción da sociedade igualitaria.

Estrella Jiménez Ortega

Sª Políticas Sociais FETE-UGT A Coruña