lunes, 28 de septiembre de 2009

ACORDO RETRIBUTIVO

1º. CONSEGUIUSE EVITAR A CONXELACIÓN SALARIAL!!:

O Goberno resistiu as enormes presións que existían dende moitos ámbitos políticos e mediáticos para que se nos conxelase o Salario a todos os Empregados Públicos.O incremento salarial para o ano 2010 será do 0,3%.
Como o IPC Real do ano 2009 está a ser negativo (Agosto/2008: -0,8%), conseguir esta suba salarial foi un éxito. Algúns ata dicían que deberiamos devolver a diferenza entre a suba que tivemos no ano 2009 e o IPC real!

2º. POR PRIMEIRA VEZ NA HISTORIA, CONSEGUIMOS UNHA CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL!!:

Foi unha Reivindicación Histórica das Organizacións Sindicais a cláusula de Revisión Salarial (que compense a diferenza entre o IPC previsto e o IPC real): os Empregados Públicos somos case os únicos españois que non ten o devandito dereito (mesmo os 8.539.722 españois Pensionistas teñen ese dereito garantido). Conseguir a Cláusula de Revisión Salarial, na situación de Crise Económica Internacional que estamos a vivir, só pode cualificarse como un éxito.

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PARA O PERÍODO 2010 -2012:

A Administración comprométese a adoptar as medidas pertinentes para incorporar nos orzamentos de 2012, os créditos necesarios para compensar a perda do poder adquisitivo dos empregados públicos que puidese producirse durante a vixencia do presente Acordo.

Con efecto da 1 de xaneiro de 2012, e dentro do primeiro trimestre do mesmo ano, percibirase o importe correspondente á desviación que no seu caso se tivese producido entre os incrementos establecidos nas Leis de PGE para os exercicios orzamentarios de 2010 e 2011 e a inflación efectiva neses anos. Tales créditos incorporaranse á masa salarial do ano 2012.

Con efecto de 1 de xaneiro de 2013, e dentro do primeiro trimestre do mesmo ano, incorporarase o importe correspondente á desviación que no seu caso se tivese producido entre os incrementos establecidos na Lei de PGE para o ano 2012 e a inflación efectiva dese ano. Así mesmo, estes créditos incorporaranse tamén á masa salarial do ano 2013. Os anteriores aumentos retributivos aplicaranse á marxe das melloras retributivas conseguidas nos Pactos ou Acordos previamente asinados polas diferentes Administracións Públicas no marco das súas competencias, entre elas as destinadas a incluír a totalidade do complemento específico nas pagas extraordinarias.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

Drástica reducción

UGT denuncia a falta de profesores especialistas nos colexios da área metropolitana da Coruña

A Xunta desatende aos alumnos con dificultades de integración ou con necesidades especiais.


Ante o inicio do curso escolar 2009-2010, a Federación de Traballadores do Ensino (FETE-UGT) avaliou as supresións de prazas de profesores especialistas e as necesidades de prazas non cubertas nos colexios da área metropolitana da Coruña.

As conclusións da UGT contrastan coa versión de normalidade que pretende trasladar a Consellería de Educación en canto á dotación de profesorado. A drástica redución constátase sobre todo na supresión de profesores de Audición e Linguaxe e profesores de Pedagoxía Terapéutica, básicos para a atención de alumnos con problemas de integración ou necesidades educativas especiais.

En relación ao curso anterior, faltan profesores de Audición e Linguaxe en nove centros da Coruña ("Eusebio dá Garda", "Emilia Pardo Bazán", "Alborada", "Anxo dá Garda", "Cornide Saavedra", "Labaca", "Rosalía de Castro", "Sal Lence", "Sanjurjo de Carricarte"), tres de Oleiros ("A Rabadeira", "Val Inclán", "Parga Pondal), dous de Cambre ("Wenceslao Fernández Flórez", "Portofaro") e dous de Sada ("Barrié de la Maza", "Mosteirón"). Isto supón, por exemplo, que un centro de escolarización preferente de autistas, como "Sanjurjo de Carricarte", quede sen este especialista.
Faltan profesores de Pedagoxía Terapéutica en Culleredo ("Sofía Casanova", "Ría do Burgo"), en Oleiros ("Val Inclán", "Parga Pondal), en Cambre ("Wenceslao Fernández Flórez", "Portofaro"). Isto implica, por exemplo, que un neno xordo quede sen o seu profesor específico de apoio no "Wenceslao Fernández Flórez".

Tamén é grave a falta de Profesores de Apoio a Minorías Étnicas en centros da Coruña ("Sagrada Familia", "Sal Lence"), mentres a Consellería mantén un discurso oficial de integración destes alumnos. Como o é a falta de Profesores de Inglés en centros de Arteixo ("Ponche dous Brozos", "Galán") e Oleiros ("Luis Seoane"), mentres a Consellería difunde un discurso oficial multilingüe. Ademais, faltan profesores de Educación Infantil, Educación Primaria ou Educación Física en distintos centros da Coruña ("Prácticas", "Zalaeta"), Cambre ("Emilio González López", "Wenceslao Fernández Flórez"), Oleiros ("Luis Seoane")…

Segundo FETE-UGT, con tales supresións de profesorado especialista nos colexios públicos da área metropolitana, cada vez máis saturados e con alumnos de procedencias e condicións sociais máis variadas, é imposible cumprir un dos obxectivos básicos da Lei Orgánica de Educación (GABE): a atención á diversidade, o que fai diminuír a calidade en todo o sistema educativo.