miércoles, 17 de diciembre de 2008

viernes, 31 de octubre de 2008

EDUCACIÓN INFANTIL. ¿Donde vai o Currículo?


FETE-UGT ESIXIU O DESBLOQUEO DO DECRETO DO CURRICULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL

É INADMISIBLE A NON PUBLICACIÓN DO DECRETO CANDO HAI UN ANO SAIU APROBADO DO CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

O pasado martes 28 de outubro, na Entrevista mantida por o Secretario Xeral de FETE-UGT Galicia, Mariano García, coa Conselleira de Educación demandou as razóns polas cales o Decreto non fora publicado así como a súa publicación inmediata, ó que Laura Sánchez Piñón, Conselleira de Educación, respostou que só falta o trámite de aprobación polo Consello de Goberno da Xunta.

A Federación de Traballadores do Ensino da UGT de Galicia (FETE-UGT Galicia) esixe á Consellería de Educación da Xunta de Galicia o inmediato desbloqueo do Currículum de Educación Infantil por estar incumplindo o calendario de implantación da LOE.

Este vacío legal na nosa Comunidade está a provocar que o profesorado teña que facer as súas programacións anuais partindo dun Real Decreto Base que ten que ser desenvolvido nas respectivas Comunidades Autónomas con plenas competencias en educación. Por outra banda estase a perxudicar ós centos de opositores que preparan a súa entrada á Función Pública Docente e que, neste caso, poden ter paralizada a súa preparación.

FETE-UGT demanda ademáis que a Etapa 0-3 anos, que a LOE recoñece como Educativa e non asistencial, pase a depender da Consellería de Educación que é a única da que orgánicamente debe depender como calquera outra etapa educativa.

viernes, 24 de octubre de 2008

PECHADA A ADMISIÓN PARA AS XORNADAS DE EDUCACIÓN PARA A IGUALDADEQuedou pechada a matrícula para as I Xornadas de Educación para a Igualdade. Para consultar a listaxe de admitidos/as pincha no logo ou mira na web de UGT A Coruña.

miércoles, 15 de octubre de 2008

XORNADAS
I XORNADAS DE EDUCACION PARA A IGUALDADE.Escola, Universidade e Empresa como espazos de construción da igualdade e deconstrución dos teitos de cristal.

A Secretaría de Xuventude de UGT-Coruña e a Asociación de estudantes IESGA, coa colaboración de FETE-UGT, veñen de presentar as I Xornadas de Educación para a Igualdade, que se celebrarán no campus de Elviña da UDC. O prazo de inscrición estará aberto ata o vindeiro 24 de outubro. As I Xornadas de Educación para a Igualdade están dirixidas a estudantes da UDC, mestres e mestras, persoal investigador e traballadores/as en xeral, interesados en formarse e compartir experiencias en temas de igualdade, coeducación e corresponsabilidade. Durante as sesións presentaranse, así mesmo, os resultados dun estudo elaborado por UGT-Coruña, sobre a participación sociolaboral da muller na comarca da Coruña.

Ao longo das xornadas –que se celebrarán as tardes dos días 29 e 30 de outubro, e 4 e 5 de novembro, en distintas facultades do Campus de Elviña- abordarase a educación para igualdade como temática transversal nos centros educativos; a igualdade de oportunidades no ámbito laboral e profesional (na empresa privada e na universidade pública) a problemática dos teitos de Cristal e, finalmente, a participación das mulleres no espazo político. Nestas Xornadas tratamos de combinar o formato de conferencia co de mesa redonda, co fin de que exista un intercambio de experiencias, entre as/os propios ponentes e, especialmente, abrindo canles de diálogo co público asistente (ao que tamén considerarmos "experto" na materia) para, finalmente, extraer unhas conclusións sobre o estado da situación e as propostas de actuación que, no futuro, debemos poñer en práctica.

A Asistencia ás I Xornadas de Educación Para a Igualdade é gratuita, previa solicitude de inscrición (as prazas son limitadas).
Solicitouse á UDC a concesión de 1 Crédito de Libre Configuración.
Para a formulación da inscrición e acadar máis información podedes enviar un correo electrónico a xuventude@ugtcoruna.es ou iesga@iesga.es

lunes, 22 de septiembre de 2008

NORMALIDADE ANORMAL

A Edición de hoxe do xornal “El País” publica unha entrevista a Laura Sánchez Piñón, Conselleira de Educación da Xunta de Galicia. A sensación que tenta transmitir é a de absoluta normalidade e tranquilidade no inicio do curso.

Sra. Conselleira, vaiamos por partes:

· É normal que haxa centros educativos que, como consecuencia da falta de profesorado e das necesidades educativas, os seus equipos directivos presentaran a dimisión? Segundo os nosos datos hai CEIPs nos Concellos de Oleiros e Carballo, alomenos, nos que se produciu esta situación.

· É normal que haxa centros que, escolarizando por cada aula a 25 nenos e nenas de Educación Infantil, non teñan profesorado de apoio? Danse casos en A Coruña, Oleiros, Culleredo, Carballo…

· É normal que se retiren liñas de transporte para as actividades extraescolares despois de desfrutar deste servizo durante anos e estar recollido no proxecto de xornada única, que por suposto foi aprobado pola Consellería de Educación, e pasou por todos os trámites legais previstos? Esta normalidade aplícase polo menos nalgún centro de Oleiros.

· É normal que as obras previstas para desdobres de macrocentros non teñan iniciado e se habiliten aulas nos pasillos para atender a demanda en Infantil e Primaria? No Concello de Arteixo está a proba.

· É normal que a demanda de comedor escolar, con dereitos, supere a oferta e haxa nenos e nenas que non sexan admitidos como comensais? En Cambre, Culleredo… algo así ocorre.

· É normal que non se cubran prazas de profesorado nos IES e así non se teñan en conta aspectos pedagóxicos tan esenciais e repetidos no discurso oficial como a Atención á Diversidade, recollida na LOE? Na meirande parte dos IES sufren as carencias.

· É normal que un docente de matemáticas teña como afíns francés, galego, bioloxía e obradoiro de iniciativas emprendedoras?

· É normal que haxa Funcionariado en Prácticas que non acade destino na adxudicación definitiva? Mirar a web da Consellería.

FETE-UGT A Coruña está a elaborar unha diagnose da situación educativa na Comarca. As primeiras conclusións nos levan a considerar, que con todas estas “anormalidades” o comezo do curso non está resultando precisamente “normal”.

viernes, 12 de septiembre de 2008

PROBLEMÁTICA DEL INICIO DE CURSO

Ante el inicio del curso escolar 2008-2009, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) ha realizado un informe sobre las necesidades de la Educación Infantil en los colegios de A Coruña y área metropolitana, cuyas conclusiones contradicen las versiones de la Consellería de Educación.

La versión de la Consellería de que no ha habido problemas de escolarización contrasta con la realidad en el área metropolitana. Cuando el Delegado Provincial traslada a los medios el alto porcentaje de alumnos que consiguieron plaza en el centro deseado, engloba a alumnos de distintos cursos y tipos de centros, incluidos institutos y escuelas unitarias, donde normalmente sobran plazas. Los problemas se multiplican a la hora de intentar acceder por primera vez a una plaza del sistema educativo, sobre todo en el caso de niños de tres años. Cientos de alumnos de esa edad no comienzan el curso en el colegio deseado por sus padres.

Se han tenido que habilitar tres nuevas aulas para alumnos de tres años en los colegios “Alborada” y “María Pita” de A Coruña, para recolocar a no admitidos en centros concertados, como “Santa María del Mar” o “Hijas de Jesús”, en los que decenas de alumnos no pudieron matricularse. Bastantes padres, al no obtener la plaza deseada para sus hijos, han preferido escolarizarlos en colegios privados no concertados. Otros simplemente no los han escolarizado, pues no es obligatoria la escolarización de niños de tres años. Ha habido incluso algún padre que ha contratado una investigación privada, mediante detective, sobre falsos empadronamientos, para presentar la posterior denuncia judicial. A otros padres, que formularon reclamaciones ante la Delegación Provincial, les fueron enviadas resoluciones disuasorias, sin más implicación por parte de las autoridades administrativas. Por otra parte, es constante el goteo de solicitudes de escolarización fuera del plazo de matrícula ordinaria, que deben resolver unas desbordadas comisiones de escolarización. En consecuencia, los centros, concertados primero y públicos después, comienzan el curso con sus aulas de Infantil al límite de su capacidad.

Según FETE-UGT, el aumento de alumnos de tres años, respecto al curso anterior, en los colegios públicos de A Coruña no puede explicarse sólo por un imprevisto boom de la inmigración. Otros factores, como la superficial inspección de los documentos que deberían acreditar los criterios de acceso (padrón, renta, etc.), hacen que los centros de la ciudad estén casi todos al límite de la ratio permitida (25 alumnos por aula), cuando hace un par de años sobraban plazas en la enseñanza pública del municipio coruñés. La inmigración es un factor más determinante en la saturación de los colegios de Arteixo, Oleiros, Culleredo o Cambre, algunos ya con niños escolarizados por encima de la ratio.

FETE-UGT constata la necesidad de construcción de nuevos centros con Educación Infantil en la ciudad y en la comarca coruñesa. En este sentido, la Consellería sólo tiene previsto comenzar durante el curso 2008-2009 las obras de un nuevo colegio en Arteixo. Con las proyecciones que maneja el sindicato, en cuanto esté funcionando ese centro, en Arteixo hará falta otro colegio. Pero, ya son necesarios centros nuevos en A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre, además de las ampliaciones de colegios existentes; a los que habría que añadir, a corto plazo, centros en Betanzos y Carral.

La versión de la Consellería sobre incremento del profesorado choca también con la realidad. A pesar del crecimiento del alumnado, el curso 2008-2009 comienza con la falta de dotación de al menos un profesor de Educación Infantil en los siguientes centros de A Coruña: “Eusebio da Guarda”, “Emilia Pardo Bazán”, “María Pita”, “San Francisco Javier”, “San Pedro de Visma”, “Concepción Arenal” y “Sagrada Familia” (dos). Con idéntica falta de dotación arrancan el curso colegios de Oleiros (“A Rabadeira”, “Luis Seoane”), Culleredo (“Ría do Burgo”, “Tarrío”), Betanzos (“Vales Villamarín”) y Arteixo, donde en el macrocentro de “Ponte dos Brozos”, con más de 20 aulas de Infantil, faltan tres profesores de apoyo.

Según FETE-UGT, el desarrollo de la LOE no debe ser sólo objeto de discurso político y concretamente el Estatuto Docente, imprescindible para estimular el trabajo de los maestros en el aula, debe implicar a la par una mayor dotación de las plantillas y una mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Además, “el discurso de la Consellería sobre la atención a la diversidad, aspecto básico de la LOE, contrasta con la falta de dotación de profesores de apoyo que atiendan precisamente a la diversidad de alumnos de Infantil, muchos de ellos hijos de inmigrantes, que se incorporan al sistema educativo en circunstancias muy singulares”, como señala el Secretario General de FETE en la comarca, Tonecho Álvarez.

FETE-UGT ha llevado a cabo en el área metropolitana una campaña reivindicativa de mejores condiciones en la Educación Infantil, con recogida de más de 1.200 firmas. Exige la cobertura de plazas de profesores de apoyo en Educación Infantil. Propone la dotación de un cuidador por cada centro con el ciclo completo de 3-6 años. Demanda la reducción de la ratio de 25 a 20 alumnos por aula, en grupos con la misma edad, y a 15 alumnos por aula, en grupos donde se mezclan niños de 3, 4 y 5 años. Solicita el reconocimiento del cargo de dirección para los responsables de los centros específicos de Educación Infantil, así como la consolidación del complemento de dirección para quienes han desempeñado esa función. Se trata de dignificar el trabajo de los maestros de Infantil.

viernes, 9 de mayo de 2008

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS. SECUNDARIA

Hoxe na páxina wb da cosellería aparece publicado o Concurso de Traslados de Secundaria. Podes consultalo dende aquí.

Concurso de Secundaria

jueves, 8 de mayo de 2008

NEGOCIACIÓNS DO DECRETO DE BACHARELATO


GRAZAS Á PRESIÓN, DIÁLOGO, NEGOCIACIÓN E DEBATE DA FETE-UGT A CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN CLAUDICA E MODIFICA PARCIALMENTE O HORARIO DO BACHARELATO UNHA HORA MÁIS PARA EDUCACIÓN FÍSICA E UNHA HORA MENOS PARA CIENCIAS DO MUNDO CONTEMPORÁNEO
A Conselleira de Educación, vén de comunicar aos membros do consello Escolar de Galicia que analizados os debates e votacións das distintas emendas ao borrador do horario do decreto de Bacharelato modifica o horario da materia Ciencias do Mundo Contemporáneo, deixándoa con dúas horas, e trasládaa á materia de Educación Física, deixándoa, tamén, con dúas horas.

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL

Pese a iso, FETE-UGT mantén a convocatoria de todo o profesorado de secundaria da ASEMBLEA XERAL PARA O LUNS DÍA 12 ÁS 19h. NO CENTRO INTEGRADO DE FP MONTE DE CONXO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, na que se informará das negociacións e de todo o proceso, así como a proposta de distintas accións para conseguir que a Consellería siga negociando algún cambio máis no horario das materias sobre todo no que afecta a Filosofía e Historia.

As reivindicacións da FETE-UGT comezan a dar os seus froitos, e demostra unha vez máis que co debate e a negociación pódense conseguir melloras. Xa diciamos que fomos o único sindicato que tratou de buscar consenso no Consello Escolar, e grazas ao noso apoio a emenda que tiña o cambio dunha hora da materia de Ciencias do Mundo Contemporáneo á de Educación Física (aínda que a CIG votou en contra e CCOO se abstivo) e posteriores presións da Federación de Ensino da UGT, fixo reflexionar seriamente á Conselleira.

FETE-UGT vai seguir presionando á Consellería para conseguir a súa reivindicación no horario de Bacharelato que sería unha hora máis para a materia de Filosofía a conta dunha hora menos na optativa.

Santiago, 8 de maio de 2008.

Mariano García González
Sº. XERAL FETE-UGT GALICIA

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS. CORPO DE MESTRES

A Consellería publicou onte, na web, a resolución definitiva do Concurso de Traslados do Corpo de Mestres. Podes consultala dende aquí:

miércoles, 7 de mayo de 2008

Xornada Única


XORNADA ÚNICA

A DIRECTORA XERAL DE ORDENACIÓN PRESENTA UNHA NOVA
PROPOSTA QUE SE DEBATIRÁ NA MESA SECTORIAL
PROXIMAMENTE

A Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa presentou unha nova proposta de proxecto de orde para fixar os criterios para a implantación da xornada única. Este documento foi tratado nunha reunión informal con todos os sindicatos da mesa sectorial docente o día 5 de maio.

As novidades que presenta son:

1.- Aparece a posibilidade de XORNADA MIXTA cun mínimo de tres tardes lectivas.
2.- Segue a presentar o riquisito de informe favorable do transporte escolar.
3.- Esixe o 66% de voto afirmativo do censo total de pais e nais.

A UGT maniféstalle á Directora que non se está cumprindo o compromiso adquirido o 30 de abril de 2007 que obriga á Consellería a “flexibiliza-los” criterios para a implantación da única. Que un servizo complementario como o transporte escolar non pode condicionar o horario escolar, aínda sendo conscientes das dificultades de modificación de rotas e itinerarios. Por isto instamos á Consellería para que dado que os contratos de transporte son plurianuais e non vencen até o 2010, proceda a un reestudio para racionaliza-lo servizo.

Ademais consideramos que asegurando unha participación do 50% do censo de pais/nais, considerando a unidade familiar, e sobre esta mínima participación unha maioría de dous tercios, debería ser máis ca suficiente para a implantación da única. Rexeitamos o límite da mixta a tres tardes lectivas, entendemos que tamén pode haber centros que teñan unha tarde lectiva ou dúas. Valoramos positivamente que os centros que a teñen concedida por implantación, prórroga ou mixta con carácter experimental non teñan que volver a solicitala, agás que queiran cambiar de xornada. Así mesmo tamén nos parece positivo que non exista a obrigatoridade de ostenta-la representación do centro e supervisa-las actividades extraescolares.

A Directora xeral que estivo acompañada do Subdirector xeral de Inspección responde
que estudarán:

1.- A posibilidade dun só voto por unidade familiar.
2.- Na mixta pasar de tres a dúas tardes.
3.- A problemática do transporte escolar é insalvable.
4.- Farán un axuste na participación dos pais/nais, pero sempre sobre censo total.