jueves, 25 de noviembre de 2010

Educar contra a Violencia de xénero

Outro 25 de novembro conmemoramos o Dia contra a Violencia de Xénero coa triste estatística de numerosas mulleres mortas, maltratadas e humilladas.
Dende a nosa posición de docentes, en contacto cos nenos e nenas, mozos e mozas, temos que constatar que existe un espellismo de igualdade , que perviven relacións de machismo e discriminación entre eles.
Por eso, e porque estamos totalmente convencidos de que a educación en igualdade e a coeducación é o camino para acadar a sociedade equitativa que queremos, manifestamos que é imprescindible:
- Desenvolver o modelo coeducativo como único e xeral en todo o sistema educativo, garantindo a educación mixta en todos os niveis.
- Garantir a formación continua e axeitada en coeducación de todo o profesorado.
- Desenvolver campañas de colaboración e concienciación con outras administración e axentes sociais con competencia en educación.
- Desenvolver contidos no eido da educación afectivo-sexual, da aprendizaxe cooperativo e fomentando as relación baseadas na empatía, na cooperación e na escoita, que rompen os estereotipos sexuais.

Animamos e pedimos a todos e todas as docentes a asumir a nosa responsabilidade neste tema, dende a propia formación a e propia práctica diaria nas aulas.

Dende a Secretaría de Políticas Sociais de FETE-UGT A Coruña estamos a vosa disposición para levar a cabo as actuacións relacionadas con este temas que nos centros consideréis oportunas, de formación ao profesorado, de intervención directa cos alumnos ou escolas de nais e pais.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Candidatura A Coruña

Candidatura Coruña 2010 from FETE UGT GALICIA on Vimeo.

martes, 16 de noviembre de 2010

Agora máis Educación! Vota UGT

lunes, 1 de noviembre de 2010

Coa Docencia

martes, 14 de septiembre de 2010

Así no!

viernes, 16 de julio de 2010

Nativos pero Xubilados

Estes días atopámonos coa nova de que a Consellería de Educación vai contratar profesorado xubilado estranxeiro como auxiliares de conversación nos centros plurilingües e seccións bilingües para os institutos e colexios do territorio rural. A Federación de Traballadores do Ensino da UGT de A Coruña, que non estivo de acordo coa promulgación da orde de implantación de centros plurilingües que estableceu a Consellería de Educación, quere manifestar o seu rexeitamento máis absoluto a esta iniciativa, que se presenta cos centros escolares en período de vacacións e polo tanto cos seus órganos colexiados(consello escolar e claustro do profesorado) inoperativos, polos seguintes motivos:

-En primeiro lugar, deixar claro que non estamos en contra da mellora da formación en linguas estranxeiras, nomeadamente da lingua inglesa, para o alumnado galego, antes ó contrario cremos que a competencia nesta lingua é fundamental para o desenvolvemento persoal e o tránsito laboral do alumnado.

-Cómpre un plan de formación específico do profesorado que concrete con orzamento e horario lectivo a eficacia do mesmo.

-A implantación da impartición de materias en lingua inglesa nas ensinanzas básicas debe facerse de xeito progresivo, para conseguir que non se discrimine ó alumnado, especificamente a aqueles que presentan necesidade de apoio educativo. Esta discriminación negativa dunha parte do alumnado podería dar lugar ó fracaso do programa.

-Estamos conformes coa incorporación de auxiliares de conversación no proxecto e ademais xa manifestamos que se deberían respectar os seus dereitos como becarios e as súas retribucións, que non foron respectadas en meses pasados, pois sufriron considerables retrasos no cobro das mesmas.

-Nembargantes en termos laborais e sindicais é absolutamente impresentable que cando se pretende alonxar a idade de xubilación dos traballadores e traballadoras, se pretenda contratar profesorado xubilado.

-FETE-UGT esixe á Consellería de Educación que rectifique e na implantación dos centros plurilingües, coide a formación lingüística do alumnado galego de xeito coherente e poñendo os medios persoais e materiais necesarios para evitar o fracaso do sistema.

-Asi mesmo consideramos que o persoal para desempeñar funcións de auxiliares de conversación, nativo ou non, debe ser persoal becario ou profesorado en idade laboral activa.

lunes, 28 de junio de 2010

Por una escuela sin armarios

Por una escuela sin armarios, nuestro compromiso from FETE UGT on Vimeo.