domingo, 7 de marzo de 2010

8 de marzo

Manifestamos o compromiso da FETE coa escola coeducadora, como o medio e o camiño para lograr a igualdade efectiva e real na sociedade.

A escola coeducadora fronte a escola segregada, que por suporto rexeitamos absolutamente, pero tamén fronte a escola mixta, na que alumnos e alumnas estudian xuntos, pero que, baixo a oferta da uniformidade o que logra é unha falsa igualdade de oportunidades na que as alumnas se adaptan a normas masculinizadas de aprendizaxe e de comportamentos mais valorados.

Este tipo de escola, e así os datos o pon de manifesto, consigue unha sociedade final que valora e potencia os comportamentos masculinos no ámbito laboral e social.

A proposta da escola coeducadora, repetimos, que a FETE asume como propia, é a de partir da valoración das diferencias, da valoración das actitudes e comportamentos tradicionalmente asociados aos xéneros como equivalentes, sen por ningún por diante de outro: os nenos poden chorar e as nenas poden xogar a fútbol.

Nenas e nenos que non só estudian xuntos, senón que crecen, cooperan e comparten en un espacio de equivalencia donde o logro final é conxunto, nenas e nenos que partiendo de diferentes realidades, buscan un desenvolvemento personal e unha construcción social común e non excluinte.

Así acadaremos unha sociedade baseada na cultura da paridade, da equidade e da negociación entre seres humanos e non entre homes e mulleres enfrontados.

En resumen, que nenos e nenas teñan os mesmos dereitos para a súa educación e que vaian desaparecendo as barreras de xénero que prescriben ou prohíben uns ou outros comportamentos en razón de sexo, de modo que todas as capacidades humanas mais positivas e necesarias estean ao alcance dos futuros homes e mulleres, sen olvidar que as capacidades das mulleres, largamente negadas, hoxe as temos que dar a coñecer e promover, porque cremos que son necesarias para a construcción da sociedade igualitaria.

Estrella Jiménez Ortega

Sª Políticas Sociais FETE-UGT A Coruña

0 comentarios: